Bezpośrednie posadowienie budynku

Plac budowy

Planowanie budowy

Planując jakąkolwiek budowę, inwestorzy i właściciele muszą przyswoić wiedzę z zakresu wielu dziedzin budownictwa. Stają oni przed wyborem wielu stosowanych rozwiązań oraz nowych technologii. Jedną z ważniejszych decyzji jest prawidłowe dobranie fundamentów. Aby uniknąć pomyłki i odpowiednio przygotować grunt pod budowę, należy skonsultować się ze specjalistą, który określi stan podłoża oraz dobierze odpowiedni sposób połączenia budynku z gruntem.

Fundament

Fundament to bardzo ważny element budowy, gdyż to on przekazuje wszystkie obciążenia na grunt. Obciążania te nie tylko związane są z ciężarem własnym konstrukcji oraz jego wyposażenie, ale także z czynnikami zewnętrznymi takimi jak wiatr, śnieg czy deszcz. Wszystkie razem połączone i wytworzone fundamenty stanowią posadowienie. Posadowienie dobierane jest pod każdy budynek indywidualnie i uzależnione jest od miejsca, w którym ma się znajdować konstrukcja, a także jej przeznaczenia i wielkości. Posadowienia dzielimy na dwa rodzaje – pośrednie i bezpośrednie.

Posadowienie

Posadowienie bezpośrednie, to takie, które przekazuje obciążenie bezpośrednio na grunt. Są to fundamenty płytkie, które umieszczone są zaraz pod powierzchnią ziemi. Wyróżniamy tutaj fundamenty takie jak: stopy, ławy, płyty oraz fundamenty skrzyniowe. W zależności od tworzonego obiektu, należy dobrać głębokość posadowienia. Zależy ona od wielu czynników. Głównym z nich jest przeznaczenie oraz wymagania użytkowe budynku. Uzależnione jest od tego czy będzie posiadać garaż, piwnice, niskie pomieszczenia gospodarcze. Kolejnym czynnikiem jest głębokość marznięcia gruntu. W strefach klimatycznych, w których występują ostre zimy, a temperatura spada kilkanaście stopni poniżej zera, spód fundamentu musi być ułożony poniżej strefy zamarzania.

Układ warstw

Przy tworzeniu posadowienia należy wziąć także pod uwagę układ warstw nośnych gruntu, a także poziom zwierciadła wody gruntowej.
Dane takie uzyskuje się podczas badania geologicznego, którego wyniki dają obraz ułożenia i nawodnienia ziemi. Dzięki takim badaniom dobranie odpowiedniego fundamentu staje się prostsze i bezpieczniejsze.